gondolatok a világról

A társadalom és ami mögötte van....

2017. aug 14.

Online kommunikáció II. - kapcsolódások

írta: dnes
Online kommunikáció II. -  kapcsolódások

A Facebook korszak...

  fb2_1.jpg

 A Facebook, Twitter, Insta stb. együttes hatása jól ismert. Gyakran csak részlegesen megfogalmazott ugyan, de egyértelműen mai, (poszt)modern, kortárs és persze negatív. A működését már részleteztük egy  korábbi cikkünkben . Valami más, valami új... máshogy motorizált. Mindenki egy időben, egy térben van jelen (lehet jelen). Nem köthetjük ismerőseinket, barátainkat, 'őket' a helyhez, a tevékenységhez. Nincs már 'srác az edzésről', 'manus a suliból', 'csajszi a környékről'... vagyis van, de nem feltétlenül az 'elsődleges helye a találkozásnak' válik azzá a címkévé amit visel. És nem 'ő' az egyetlen, akinél a címke elcsúszott. A legtöbben a megismerés közege után becsúsznak a feketelyuk  'esemény horizont' szegmensébe, ...

Tovább Szólj hozzá

2017. feb 13.

Online kommunikáció és az új világ - a társadalom digitalizálódása

írta: dnes
Online kommunikáció és az új világ -  a társadalom digitalizálódása

A Facebook korszak...

  facebook001.jpg

A Facebook-ról rengeteget lehet hallani, olvasni. Szinte közhely önmagában az említése is. Rendszerint a Facebook-on (FB-ként említve innentől) osztják meg az emberek azt a bejegyzést, -  cikket is - ami a FB veszélyességére hívja fel a figyelmet. Ez persze teljesen normális, hiszen a FB-on lehet a legtöbb FB-ozót elérni. Társadalmi megítélése igen rossz. Károsnak - de legalábbis - feleslegesnek; talán jópofának, de messze nem hasznosnak bélyegzik. Valóban így van?  

És mit is nyújt nekünk ez a korszakalkotó 'fertő felhő'? Vagy inkább egy hatalmas, innovatív kommunikációs szintér? 

 Érdemes megvizsgálni, hogy hogyan jöhetett létre a 'környezet', és persze - párhuzamban - a társadalom kellő nyitottsága, befogadási ...

Tovább Szólj hozzá

2016. dec 05.

Ha létezne időutazás....

írta: dnes
Ha létezne időutazás....

Gondolat ébresztő gondolatok

timetraveller.jpg

 

Mi történne, ha utazhatnánk az időben..?

    ...Ez a poszt egy kicsit rendhagyó, és gondolatiságában nem köthető szorosan a kortárs társadalmi problémákhoz,... mégis elgondolkodtató lehet....

 Időutazás bizonyos értelemben mindig is létezik, létezett. A földrajzi és kulturális különbségek együttesen félelmetes életmódbeli szakadékokat képesek generálni egyazon idősíkon belül. Példának okáért egy svéd kisváros lakosainak életmódja összehasonlítva egy afganisztáni faluval komoly, - évezredek alatt sem áthidalható - eltéréseket mutathat. A technológia eszközök inkább csak külsőségekben, viszont a feudális és a posztmodern társadalom különbségei, és a kapcsolódó attitűdök, normák rendszere alapvetően ...

Tovább Szólj hozzá

2016. ápr 19.

A Munka Szubjektivizációja, Szubjektivizálódása; és a tendenciák

írta: dnes
A Munka Szubjektivizációja, Szubjektivizálódása; és a tendenciák

manager3.jpg


 A szubjektivizáció jelentésének értelmezésére, illetve magyar nyelvi környezetbe illesztése nem könnyű feladat. Talán ez az egyik sarokpont, amit a két nyelv, - a magyar és az angol - teljesen másképpen kezel. Ahogyan az ’object’, és a ’subject’ kifejezés egyenrangúan és egyértelműen elkülöníthető az angolban, azon natív, rideg és ésszerű formájában magyarra nem konvertálható. A ’tárgyi’ és ’alanyi’, a magyar nyelvben teljesen másképp értelmezhető, nem fejti ki a kívánt hatást. Mégis megpróbálnék, egy - nem túl ’objektív’, nem sokkal magyarabb, de meglehetősen találóbb – szót illeszteni a szubjektivizáció értelmezéséhez. Ez pedig a ’bevonódás’, vagyis saját, belső és külső hatások alapján ...

Tovább Szólj hozzá

2016. már 06.

Érzelmi Intelligencia - és kapcsolódóan az - Érzékenység, Ridegség

írta: dnes
Érzelmi Intelligencia - és kapcsolódóan az -  Érzékenység, Ridegség

emotional-intelligence.jpg 

Olyan fogalmat próbálok 'körülírni', ami rengetegszer előkerül a köznyelvben, baráti beszélgetésekben. A személyiségek beazonosítása, és a jellemző emberi reakciók kiváltó okának meghatározása esetén szinte elkerülhetetlen, mégis, nehezen társítható a szuper konkrét fogalmakhoz. - Feltéve, hogy állandó formába kell mindent önteni. - Miért? Mert önmagában is rugalmas, képlékeny viselkedést működtető elem;  amiről egyaránt hasznos és divatos beszélni. A megfoghatatlan megfogása pedig mindig érdekes, és csábító; - miközben -  'kitűnően' használható a megfoghatatlan jelenségek magyarázatára is.  Persze komoly, tudományos cikkek egyaránt foglalkoznak vele, és olyan fogalmi modulokhoz is kötjük mint a munkakultúra, ...

Tovább Szólj hozzá

2016. feb 09.

MILF 2 - Az érzelmi vonalak

írta: dnes
MILF 2 - Az érzelmi vonalak

1middle_aged_woman.jpg

 

 Ezt a témát már taglaltam korábban.  A MILF  szó, és a hozzá kapcsolódó tág fogalom társadalmi lenyomatait, hatását, és a csoport jellegzetességeit - nagy vonalakban - leírtam. - A szexuális aspektust csupán említve, - viszont kiemelve, hogy milyen körülmények és képességek emelték a 30 feletti nőket, anyákat az új kor porondjának 'szupernő' szerepébe. Azt viszont csak érintve említettem, hogy milyen igény hívta őket életre. Vagy inkább: milyen igény hangsúlyozta ki, és adott szárnyakat a meglévő képességeik társadalmi elismertségének emelkedéséhez. A munkaerő piaci igény igen egyértelmű (bár számszerűleg nem mindig igazolható). Összefoglalva, valahogy így szól: 'Már nem szül, de még fiatalos; dolgozott már ...

Tovább Szólj hozzá

2016. jan 21.

Az örök Kapitalizmus

írta: dnes
Az örök Kapitalizmus

  capit1.jpg

Gyakran hallok, olvasok véleményeket a kapitalizmusról, annak megjelenési formáiról, és - még inkább -  a világ vagyonának egyre sarkítottabb megoszlásáról. A kapitalizmus - fogalmát tekintve, vázlatosan - egy haszonmaximalizáló termelési-gazdasági-társadalmi rendszer. A termelőeszközök (a termelő, szolgáltató kapacitás irányítása) többségében magántulajdonban vannak, és a szabad piac határozza meg - alapvetően - a termelési és üzleti folyamatokat.

 Ezen fogalom alapja az újkor 'kapitalizálódásakor' keletkezett. Az ipari termelés, a klasszikus munkásosztály megjelenésekor, az egyértelmű anti-feudalizálódás és társadalmi-gazdasági átalakulás idején. Ha jobban megnézzük a fogalmat, - ami persze több verzióban is ...

Tovább Szólj hozzá

2015. dec 25.

A 'szingli' lét

írta: dnes
A 'szingli' lét

  o-single-women-facebook.jpg

 

Állandó, csontig rágott kérdéskör. Filmek, könyvek, blogok:-), különböző előadások, magán beszélgetések témája a szingliség, a szinglik és nem szinglik közötti különbség keresése, és - természetesen - a megoldásképletek a szingli jelenség megszüntetésére.    

Történelmi távlatokból nézve mindig is voltak egyedülállók, gyermektelenek. Arányát tekintve legalább annyian mint ma, de - talán - hivatalos formába öntve. Papok, katonák, nővérek, művészek menedéke volt ez a létforma, ami akkor egyáltalán nem volt természetellenes. Nem tudom alátámasztani kutatásokkal, de elképzelésem szerint a férfiak lehettek többségben. Hogy miért? Egy nőnek nem mindig lehetett biztonságos az önálló létezés. Sok ...

Tovább Szólj hozzá

2015. dec 21.

A Vallások szerepe, múltja és jövője

írta: dnes
A Vallások szerepe, múltja és jövője

  kereszt.jpg

 Teljes vallástörténeti betekintést nem nyújthatok ebben a posztban, de megpróbálom egy-két tendencián, - és történelmi eseményen -  keresztül bemutatni bizonyos vallások esetleges sikerességét, vagy pont a társadalmi szerepvállalásának, 'fontosságának' csökkenését. Illetve azt a 'tényt', hogy mindez spirálisan, ciklikusan is változhat az idő folyamán. 

 A vallások - egyszerre -  lokalizáló és globalizáló szerepe egyértelmű. Miközben más vallás követőit - hivatalosan vagy informálisan - kívülállónak tekinti, a saját 'ház' tagjait, a normákon keresztül egységesíti, irányokkal és parancsokkal megfelelő mederbe tereli. Ebben a kérdésben lehet egyértelmű az utász, és a vallás saját szent irománya világosan ...

Tovább Szólj hozzá

2015. dec 06.

Szex és a világ - A Szex-centrikus, Fetisizta társadalom

írta: dnes
Szex és a világ - A Szex-centrikus, Fetisizta társadalom

  fetish1.jpg

 Szex.. bűnös és hírhedt szó. Mint a címből is látszik, figyelemfelkeltő mivolta - bármilyen médiumban, vagy beszélgetésben jelenik is meg - megkérdőjelezhetetlen.  Mit is értünk alatta? Az én interpretációmban  a szex, szex-centrikus világ, a 'szexizmus'*  társadalmi szintű megjelenése az emberi testet - és a hozzá kapcsolódó vágyakat, szexuális tevékenységeket és lehetőségeket - mint reklámfelület, abszolút társadalmi elismerést keltő érték jeleníti meg. Hozzá kapcsolódhat bármilyen közismert, klasszikus értékhez, személyhez, aktivitáshoz. A sportolók, zenészek és bármilyen közszereplők elismertsége így is mérhetővé válik, ezen szemszögből is kategorizálható. Szexuálisan vonzónak lenni nem szégyen, ...

Tovább Szólj hozzá

2015. nov 28.

Racionalitás és vágyak - kettősség a fogyasztói társadalomban

írta: dnes
Racionalitás és vágyak - kettősség a fogyasztói társadalomban

 

fogyasztoi_gyermek.jpg

 Ha megnézzük a divatlapokat, - és a nem specializálódott, bárkihez általánosan szóló - magazinokat, jól szembetűnik, hogy egyre több kínál közülük megoldásokat az életmódhoz kapcsolódó fiziológiás és pszichés panaszokra egyaránt. Konkrét eljárások, módszerek tömkelege kerül elő, eklektikus sokaságban, meggondolt koncepció nélkül. Sőt, semmilyen konzekvenciát nem kell hogy tartsanak, nem kell ragaszkodniuk irányvonalakhoz. Bármikor megcáfolhatják önmagukat anélkül, hogy komolytalanná, hiteltelenné válnának. Így leírva erősen őrültségnek tűnik, de ha látnánk egy kérdéses cikksorozatot, már fel se tűnne nekünk a benne rejlő, következetlen ritmusú disszonancia. Így ígérve a változást, a változtatás ...

Tovább Szólj hozzá

2015. nov 21.

Státusz és megfelelés - Kinek akarnak megfelelni a nők?

írta: dnes
Státusz és megfelelés - Kinek akarnak megfelelni a nők?

  nok01.jpg

 Minden társadalomban a megfelelés, - a magunk összehasonlítása másokkal, és ennek tudatában a 'megfelelő' viselkedést kialakítása -  alapvető (szinte beégetett) módszer a beilleszkedésre, illetve a saját státuszunk pontos meghatározására. És bár a státusz szó távoli, tudományos gondolatiság látszatát kelti, - mint ha tudósok skatulyáznának be minket madártávlatból az egész társadalmi rétegünkkel együtt; -  a státusz maga a baráti körben, a családban és persze a munkahelyi, edzőtermi stb. (elméletben azonos kompetenciaszintű) csoportokban is létezik. Talán csak a legjobb barátok, a legmeghittebb családok (bizonyos helyzetekben), illetve a szuper magabiztos, rengeteg tudással és élettapasztalattal felvértezett emberek ...

Tovább Szólj hozzá

2015. nov 18.

Milf kultúra, avagy a 30 év feletti nők győzelme

írta: dnes
Milf kultúra, avagy a 30 év feletti nők győzelme

  milf1.jpg

A MILF kifejezés pontos, eredeti fordítását nem kívánom leírni, de alapvetően olyan csinos nőre utal, aki középkorú (cc 33-50 éves) és - nem mellesleg - anyuka. Rendszerint jól tarja magát és akár meg is engedheti magának hogy fiatalabb férfiak társaságát keresse. Számomra most nem a társított kaján gondolatiság a lényeg; hanem az a jelenség, melynek hatására egy ilyen meghatározás ennyire közkedvelt, és szinte mindenki által ismert sémává válhatott. Társadalmi aspektusában reflektál a 30 feletti nők elismertségére, integráltságára. Miben sikeresek, vagy sikeresebbek? - kérdezhetnénk. - Hiszen a 20 évesek fiatalabbak, az 50 felettiek meg nyugodtabbak, tapasztaltabbak. Alapvetően ez így is van, viszont összehasonlításban a ...

Tovább Szólj hozzá

2015. sze 25.

Pár szó a migráció európai és magyar jellemzőiről

írta: dnes
Pár szó a migráció európai és magyar jellemzőiről

migration-higher-education-migration.jpg 

A közel-keletről érkező bevándorlási-népvándorlási hullámról rengeteget olvashatunk manapság; és bár a migráció fogalmi kereteibe jól belefér, én mégsem erről a (nem politika mentes)  jelenségről szeretnék most írni. Nem is véletlenül használtam fentebb a népvándorlás kifejezést. Az ilyen nagy tömegben, közel egy helyről, egy kulturális közösségből érkező emberek csoportja akaratlanul is rekonstruálja, tovább hordozza a származási országok életvitelét, normáit. Beültetett egységként működik tovább a  csoport az új 'hazában'.

Amikor azonban a migráció európai országokon belül, esetleg szomszédos, vagy uniós országokba történik, akkor egészen más képet mutat. Az országon belüli migráció régóta ...

Tovább Szólj hozzá

2015. sze 08.

A Komfortzóna, a Virtuális Világok és a Rugalmasság összefüggései

írta: dnes
A Komfortzóna, a Virtuális Világok és a Rugalmasság összefüggései

 

 

 

comfort-zone-fish4.jpg

  Komfortzóna

 Mit értünk komfortzóna alatt? Hosszabb fogalmi körüljárás nélkül egy olyan - mentális és fizikális - életteret, amiben biztonságosan mozog az egyén. A rutinok működnek, a normák ismertek, a személyek és helyek kapcsolódása megfelel az elvárásoknak. Ismert algoritmusokkal felírható az új esemény, -  ami nagy valószínűséggel következni fog,  - annak legtöbb paraméterivel együtt. Ismert világ és ismert, - vagy bejósolható - történések együttese. 

A komfortzóna lehet szűk vagy tág, és több dimenzióban működik. Bizonyára nincs olyan személy aki érzelmileg, szexuálisan, mindenféle ismeretek, sportok, kultúra, utazás stb. tekintetében egyszerre és ugyan olyan nagy mértékben nyitott. ...

Tovább Szólj hozzá

2014. aug 31.

Patríciusként nevelt plebejus gyerekek

írta: dnes
Patríciusként nevelt plebejus gyerekek

  spoiled_kids.jpg

 Régen, a modern kor hajnalán a - "középosztály béli" -  gyerekek dolgoztak. Jobb esetben a szülőkkel együtt. Ez az együttműködés lefedte a mai "gyerekekkel való foglalkozást", hiszen ma is egyszerűbb a mi tevékenységünkbe bevonni őket, mint külön, kreatív, fejlesztő, trendi foglalkozásokat kitalálni, külön energiával működtetni a szabadidő rovására. Több gyermek esetében szintén, ott még össze is kell hangolni.

 A késő modern korban, vagy korai posztmodernben már jellemző volt a "mindent adjunk megy a gyereknek" szindróma, de leginkább a taníttatás terén. Ha például a gyermekünknek szebb jövőt szántunk, akkor garantáltuk a nyelvtanulást, és egy jó egyetemre való bekerülés lehetőségét. Viszont nem gondoltuk, hogy ...

Tovább Szólj hozzá

2011. feb 14.

Démonok és emberek világának megítélése.......

írta: dnes
Démonok és emberek világának megítélése.......

demon-e1413371619280.jpg

 

A klisé szerint a mai kor embere nem hisz a természet-képzelet-felettiben. Sőt, úgy gondolja, hogy aki ezzel foglalkozik az nagyon nagyon ráér. Stabil világunk nem is igazán tud vele mit kezdeni. A vallásokat mint mentállhigénés tevékenység használjuk, egyfajta megnyugvás, összpontosítás terepe. Jó kérdés persze, hogy aki pl. mindennap vásárra viszi a bőrét, az valóban ateista, vagy mindig hisz valamilyen transzcendentális - akár saját teremtésű - képzelt világban?

 Nem tudjuk a választ, és nem is akarok állást foglalni. Viszont régen,- bármelyik korban a modernizáció előtt - mindig volt magyarázat a természetfelettire. - Hittek benne bizonyos módon, még ha  a magyarázat változott is a különböző korokban.

 Kérdés ...

Tovább Szólj hozzá