2016. ápr 19.

A Munka Szubjektivizációja, Szubjektivizálódása; és a tendenciák

írta: dnes
A Munka Szubjektivizációja, Szubjektivizálódása; és a tendenciák

manager3.jpg


 A szubjektivizáció jelentésének értelmezésére, illetve magyar nyelvi környezetbe illesztése nem könnyű feladat. Talán ez az egyik sarokpont, amit a két nyelv, - a magyar és az angol - teljesen másképpen kezel. Ahogyan az ’object’, és a ’subject’ kifejezés egyenrangúan és egyértelműen elkülöníthető az angolban, azon natív, rideg és ésszerű formájában magyarra nem konvertálható. A ’tárgyi’ és ’alanyi’, a magyar nyelvben teljesen másképp értelmezhető, nem fejti ki a kívánt hatást. Mégis megpróbálnék, egy - nem túl ’objektív’, nem sokkal magyarabb, de meglehetősen találóbb – szót illeszteni a szubjektivizáció értelmezéséhez. Ez pedig a ’bevonódás’, vagyis saját, belső és külső hatások alapján ...

Tovább Szólj hozzá

2016. már 06.

Érzelmi Intelligencia - és kapcsolódóan az - Érzékenység, Ridegség

írta: dnes
Érzelmi Intelligencia - és kapcsolódóan az -  Érzékenység, Ridegség

emotional-intelligence.jpg 

Olyan fogalmat próbálok 'körülírni', ami rengetegszer előkerül a köznyelvben, baráti beszélgetésekben. A személyiségek beazonosítása, és a jellemző emberi reakciók kiváltó okának meghatározása esetén szinte elkerülhetetlen, mégis, nehezen társítható a szuper konkrét fogalmakhoz. - Feltéve, hogy állandó formába kell mindent önteni. - Miért? Mert önmagában is rugalmas, képlékeny viselkedést működtető elem;  amiről egyaránt hasznos és divatos beszélni. A megfoghatatlan megfogása pedig mindig érdekes, és csábító; - miközben -  'kitűnően' használható a megfoghatatlan jelenségek magyarázatára is.  Persze komoly, tudományos cikkek egyaránt foglalkoznak vele, és olyan fogalmi modulokhoz is kötjük mint a munkakultúra, ...

Tovább Szólj hozzá

2016. feb 20.

'Bűnös' lelkek vonzásában..?

írta: dnes
'Bűnös' lelkek vonzásában..?

  pszicho.jpg

Sok helyen olvashatunk - interneten, női magazinokban, pszichológiai jellegű kiadványokban - a köztünk élő, a társadalmat behálózó 'szörnyekről', furcsa emberekről; akik manipulatív módon behízelgik magukat a 'gyanútlan' személyek érzelmi bűvkörébe, majd így okoznak lelki sérüléseket, - miután elvették mindazt ami nekik kell. - Ezek a cikkek gyakran említenek módszereket is az ilyen emberek felismerésére, azonosítására, a párkapcsolati csalódások alapvető pszichológiai szűréssel történő elkerülésére. Az említett 'lények' taktikája kémregénybe, esetleg démonüldöző  esettanulmányokból készült filmek analógiájába illeszthető. A leírások alapján úgy néz ki, hogy legtöbbször lehengerlőek, behízelgőek. Saját, ...

Tovább Szólj hozzá

2016. feb 09.

MILF 2 - Az érzelmi vonalak

írta: dnes
MILF 2 - Az érzelmi vonalak

1middle_aged_woman.jpg

 

 Ezt a témát már taglaltam korábban.  A MILF  szó, és a hozzá kapcsolódó tág fogalom társadalmi lenyomatait, hatását, és a csoport jellegzetességeit - nagy vonalakban - leírtam. - A szexuális aspektust csupán említve, - viszont kiemelve, hogy milyen körülmények és képességek emelték a 30 feletti nőket, anyákat az új kor porondjának 'szupernő' szerepébe. Azt viszont csak érintve említettem, hogy milyen igény hívta őket életre. Vagy inkább: milyen igény hangsúlyozta ki, és adott szárnyakat a meglévő képességeik társadalmi elismertségének emelkedéséhez. A munkaerő piaci igény igen egyértelmű (bár számszerűleg nem mindig igazolható). Összefoglalva, valahogy így szól: 'Már nem szül, de még fiatalos; dolgozott már ...

Tovább Szólj hozzá

2016. jan 21.

Az örök Kapitalizmus

írta: dnes
Az örök Kapitalizmus

  capit1.jpg

Gyakran hallok, olvasok véleményeket a kapitalizmusról, annak megjelenési formáiról, és - még inkább -  a világ vagyonának egyre sarkítottabb megoszlásáról. A kapitalizmus - fogalmát tekintve, vázlatosan - egy haszonmaximalizáló termelési-gazdasági-társadalmi rendszer. A termelőeszközök (a termelő, szolgáltató kapacitás irányítása) többségében magántulajdonban vannak, és a szabad piac határozza meg - alapvetően - a termelési és üzleti folyamatokat.

 Ezen fogalom alapja az újkor 'kapitalizálódásakor' keletkezett. Az ipari termelés, a klasszikus munkásosztály megjelenésekor, az egyértelmű anti-feudalizálódás és társadalmi-gazdasági átalakulás idején. Ha jobban megnézzük a fogalmat, - ami persze több verzióban is ...

Tovább Szólj hozzá

2016. jan 05.

A Nemi Identitás érdekességei

írta: dnes
A Nemi Identitás érdekességei

soldiers.jpg

 

Egy korábbi posztban már boncolgattuk a kérdéskört, hogy a férfi és női nem miként változott a történelem folyamán, és hogyan, miben hasonlítanak egymásra . Akkor nem fejtettem ki a szexuális, nemi identitáshoz tartozó jellemvonásokat, kategóriákat, és azok társadalmi megítélését - a szöveg fogyaszthatóbb jellege véget; -   pedig ezen tendenciák alakulása tökéletes lenyomatot festhetnek az adott korról.

 Említettük a napjainkat jellemző uniszexizálódást, ami valahol annak hatására (is) jön létre, hogy a mindennapi életben a férfi és a nő közel azonos elvárásokkal találkozik. Jellemében, munkahelyén, a közéletben, a társadalmi porondon nem 'lóghat ki', csak a külsejében jelképezheti a saját nemének erős ...

Tovább Szólj hozzá

2015. dec 25.

A 'szingli' lét

írta: dnes
A 'szingli' lét

  o-single-women-facebook.jpg

Fontos leszögeznem, hogy ez a blog a politikai áramlatoktól teljesen (tökéletesen) független. Valamint,  - mivel a téma igen kényes lehet - érdemes megjegyezni, és ezt később is hangsúlyozom -  hogy a szingli életforma mindig is létezett, és mindig is normális volt a társadalom egy része számára. És ezen a szinten mindegy, hogy az aktuális évszám éppen 2015, 512, vagy 2892.

Állandó, csontig rágott kérdéskör. Filmek, könyvek, blogok:-), különböző előadások, magán beszélgetések témája a szingliség, a szinglik és nem szinglik közötti különbség keresése, és - természetesen - a megoldásképletek a szingli jelenség megszüntetésére.    

Történelmi távlatokból nézve mindig is voltak egyedülállók, gyermektelenek. ...

Tovább Szólj hozzá

2015. dec 21.

A Vallások szerepe, múltja és jövője

írta: dnes
A Vallások szerepe, múltja és jövője

  kereszt.jpg

 Teljes vallástörténeti betekintést nem nyújthatok ebben a posztban, de megpróbálom egy-két tendencián, - és történelmi eseményen -  keresztül bemutatni bizonyos vallások esetleges sikerességét, vagy pont a társadalmi szerepvállalásának, 'fontosságának' csökkenését. Illetve azt a 'tényt', hogy mindez spirálisan, ciklikusan is változhat az idő folyamán. 

 A vallások - egyszerre -  lokalizáló és globalizáló szerepe egyértelmű. Miközben más vallás követőit - hivatalosan vagy informálisan - kívülállónak tekinti, a saját 'ház' tagjait, a normákon keresztül egységesíti, irányokkal és parancsokkal megfelelő mederbe tereli. Ebben a kérdésben lehet egyértelmű az utász, és a vallás saját szent irománya világosan ...

Tovább Szólj hozzá

2015. dec 06.

Szex és a világ - A Szex-centrikus, Fetisizta társadalom

írta: dnes
Szex és a világ - A Szex-centrikus, Fetisizta társadalom

  fetish1.jpg

 Szex.. bűnös és hírhedt szó. Mint a címből is látszik, figyelemfelkeltő mivolta - bármilyen médiumban, vagy beszélgetésben jelenik is meg - megkérdőjelezhetetlen.  Mit is értünk alatta? Az én interpretációmban  a szex, szex-centrikus világ, a 'szexizmus'*  társadalmi szintű megjelenése az emberi testet - és a hozzá kapcsolódó vágyakat, szexuális tevékenységeket és lehetőségeket - mint reklámfelület, abszolút társadalmi elismerést keltő érték jeleníti meg. Hozzá kapcsolódhat bármilyen közismert, klasszikus értékhez, személyhez, aktivitáshoz. A sportolók, zenészek és bármilyen közszereplők elismertsége így is mérhetővé válik, ezen szemszögből is kategorizálható. Szexuálisan vonzónak lenni nem szégyen, ...

Tovább Szólj hozzá

2015. nov 28.

Racionalitás és vágyak - kettősség a fogyasztói társadalomban

írta: dnes
Racionalitás és vágyak - kettősség a fogyasztói társadalomban

 

fogyasztoi_gyermek.jpg

 Ha megnézzük a divatlapokat, - és a nem specializálódott, bárkihez általánosan szóló - magazinokat, jól szembetűnik, hogy egyre több kínál közülük megoldásokat az életmódhoz kapcsolódó fiziológiás és pszichés panaszokra egyaránt. Konkrét eljárások, módszerek tömkelege kerül elő, eklektikus sokaságban, meggondolt koncepció nélkül. Sőt, semmilyen konzekvenciát nem kell hogy tartsanak, nem kell ragaszkodniuk irányvonalakhoz. Bármikor megcáfolhatják önmagukat anélkül, hogy komolytalanná, hiteltelenné válnának. Így leírva erősen őrültségnek tűnik, de ha látnánk egy kérdéses cikksorozatot, már fel se tűnne nekünk a benne rejlő, következetlen ritmusú disszonancia. Így ígérve a változást, a változtatás ...

Tovább Szólj hozzá

2015. nov 21.

Státusz és megfelelés - Kinek akarnak megfelelni a nők?

írta: dnes
Státusz és megfelelés - Kinek akarnak megfelelni a nők?

  nok01.jpg

 Minden társadalomban a megfelelés, - a magunk összehasonlítása másokkal, és ennek tudatában a 'megfelelő' viselkedést kialakítása -  alapvető (szinte beégetett) módszer a beilleszkedésre, illetve a saját státuszunk pontos meghatározására. És bár a státusz szó távoli, tudományos gondolatiság látszatát kelti, - mint ha tudósok skatulyáznának be minket madártávlatból az egész társadalmi rétegünkkel együtt; -  a státusz maga a baráti körben, a családban és persze a munkahelyi, edzőtermi stb. (elméletben azonos kompetenciaszintű) csoportokban is létezik. Talán csak a legjobb barátok, a legmeghittebb családok (bizonyos helyzetekben), illetve a szuper magabiztos, rengeteg tudással és élettapasztalattal felvértezett emberek ...

Tovább Szólj hozzá

2015. nov 18.

Milf kultúra, avagy a 30 év feletti nők győzelme

írta: dnes
Milf kultúra, avagy a 30 év feletti nők győzelme

  milf1.jpg

A MILF kifejezés pontos, eredeti fordítását nem kívánom leírni, de alapvetően olyan csinos nőre utal, aki középkorú (cc 33-50 éves) és - nem mellesleg - anyuka. Rendszerint jól tarja magát és akár meg is engedheti magának hogy fiatalabb férfiak társaságát keresse. Számomra most nem a társított kaján gondolatiság a lényeg; hanem az a jelenség, melynek hatására egy ilyen meghatározás ennyire közkedvelt, és szinte mindenki által ismert sémává válhatott. Társadalmi aspektusában reflektál a 30 feletti nők elismertségére, integráltságára. Miben sikeresek, vagy sikeresebbek? - kérdezhetnénk. - Hiszen a 20 évesek fiatalabbak, az 50 felettiek meg nyugodtabbak, tapasztaltabbak. Alapvetően ez így is van, viszont összehasonlításban a ...

Tovább Szólj hozzá

2015. nov 12.

Sport... tömegsport.. sportolás régen és ma...

írta: dnes
Sport... tömegsport.. sportolás régen és ma...

  sporty-spice.jpg

 

A sportolásnak, a tömegek megmozgatásának, és önmagában direkt, célirányos mozgásnak, -  mint individuális és csoportos tevékenység - nagy múltja van, közel egyidős az emberiséggel. Fontossága, társadalmi beépültsége megkérdőjelezhetetlen. Jelen írásban csupán a közelmúlt és a jelen tendenciáit vetjük össze, bár kétségtelenül találhatnánk párhuzamokat a régmúltban is.

 Megközelítőleg 30-40 évvel ezelőtt, a fiatalok (iskolások) nagy hányada sportolt. A sportolás főként intézményes keretek közt folyt. A szervezést az iskolák és az egyesületek vállalták magukra, így a tevékenységek többsége intézményes, uniformizált képet festett. Ez sok sportágnak hasznára vált, és mivel sok gyermeket érintett, a ...

Tovább Szólj hozzá

2015. okt 30.

A 'Mami Hotel' egyes aspektusai

írta: dnes
A 'Mami Hotel' egyes aspektusai

 

mamihotel.jpg

Mami hotelnek nevezzük 'tudományos' 'köznyelven' azt a jelenséget, mikor a fiatal felnőtt nem kíván leválni a szüleiről. Nem akar saját családot alapítani, nem kívánja az önálló életét úgy megkezdeni, hogy nem biztosított be hozzá minden paraméter. Nem vállal ilyen jellegű kockázatot. A jelenség a sokszor említett posztadoleszencia része, velejárója. Kapcsolódó fogalom, amit könnyen észre veszünk, és bírálunk ugyan; de a klasszikus életkezdési metódusok hatékonyságáról se vagyunk már meggyőződve. Apáinknál még biztos működött, nekünk már csak félig-meddig, a gyermekeinknek meg nem is ajánlanánk (csupán az eredményét integrálnánk szívesen).   

 Ismert, kortárs fogalom, de régen nem létezett ilyen? Nem ...

Tovább Szólj hozzá

2015. sze 25.

Pár szó a migráció európai és magyar jellemzőiről

írta: dnes
Pár szó a migráció európai és magyar jellemzőiről

migration-higher-education-migration.jpg 

A közel-keletről érkező bevándorlási-népvándorlási hullámról rengeteget olvashatunk manapság; és bár a migráció fogalmi kereteibe jól belefér, én mégsem erről a (nem politika mentes)  jelenségről szeretnék most írni. Nem is véletlenül használtam fentebb a népvándorlás kifejezést. Az ilyen nagy tömegben, közel egy helyről, egy kulturális közösségből érkező emberek csoportja akaratlanul is rekonstruálja, tovább hordozza a származási országok életvitelét, normáit. Beültetett egységként működik tovább a  csoport az új 'hazában'.

Amikor azonban a migráció európai országokon belül, esetleg szomszédos, vagy uniós országokba történik, akkor egészen más képet mutat. Az országon belüli migráció régóta ...

Tovább Szólj hozzá

2015. sze 08.

A Komfortzóna, a Virtuális Világok és a Rugalmasság összefüggései

írta: dnes
A Komfortzóna, a Virtuális Világok és a Rugalmasság összefüggései

 

 

 

comfort-zone-fish4.jpg

  Komfortzóna

 Mit értünk komfortzóna alatt? Hosszabb fogalmi körüljárás nélkül egy olyan - mentális és fizikális - életteret, amiben biztonságosan mozog az egyén. A rutinok működnek, a normák ismertek, a személyek és helyek kapcsolódása megfelel az elvárásoknak. Ismert algoritmusokkal felírható az új esemény, -  ami nagy valószínűséggel következni fog,  - annak legtöbb paraméterivel együtt. Ismert világ és ismert, - vagy bejósolható - történések együttese. 

A komfortzóna lehet szűk vagy tág, és több dimenzióban működik. Bizonyára nincs olyan személy aki érzelmileg, szexuálisan, mindenféle ismeretek, sportok, kultúra, utazás stb. tekintetében egyszerre és ugyan olyan nagy mértékben nyitott. ...

Tovább Szólj hozzá

2015. júl 20.

Álmok és Kisiklások összefüggései az életút során

írta: dnes
Álmok és Kisiklások összefüggései az életút során

my-road-my-dreams-my-life.jpg

Elcsépelt, sokat emlegetett kifejezés az 'önmegvalósítás'. Vannak, akikben a szó reményt kelt, és akaratot, cselekvést indukál; és vannak, akik számára egy multilevel marketinges metodikát - vagy akár ezotériát is - idéző,  önáltató klisé. A megítélési skála az energialöket és az önmagától kidurranó luftballon között ingadozik, életkor, naivitás, tapasztalat és hozzáállás alapján. Ha viszont saját, natív értelmében szemléljük, akkor - valószínűleg a legtöbb ember szerint - egy projekthez hasonló, tudatos, megtervezett cselekvéssorozat, mely a végén boldogsággal, elégedettséggel kecsegtet. Olyan valami, amit magunknak csinálunk, magunknak építünk. Sőt, tartozunk vele! Legtöbb esetben magunknak. A mi megítélésünk a ...

Tovább Szólj hozzá

2014. aug 31.

Patríciusként nevelt plebejus gyerekek

írta: dnes
Patríciusként nevelt plebejus gyerekek

  spoiled_kids.jpg

 Régen, a modern kor hajnalán a - "középosztály béli" -  gyerekek dolgoztak. Jobb esetben a szülőkkel együtt. Ez az együttműködés lefedte a mai "gyerekekkel való foglalkozást", hiszen ma is egyszerűbb a mi tevékenységünkbe bevonni őket, mint külön, kreatív, fejlesztő, trendi foglalkozásokat kitalálni, külön energiával működtetni a szabadidő rovására. Több gyermek esetében szintén, ott még össze is kell hangolni.

 A késő modern korban, vagy korai posztmodernben már jellemző volt a "mindent adjunk megy a gyereknek" szindróma, de leginkább a taníttatás terén. Ha például a gyermekünknek szebb jövőt szántunk, akkor garantáltuk a nyelvtanulást, és egy jó egyetemre való bekerülés lehetőségét. Viszont nem gondoltuk, hogy ...

Tovább Szólj hozzá

2014. jan 23.

Nőiesednek a férfiak vagy Férfiasodnak a nők?

írta: dnes
Nőiesednek a férfiak vagy Férfiasodnak a nők?

  ffnn.jpg

Azt, hogy pontosan mik az egyértelműen férfi és a női jellemvonások, és hogy egyáltalán léteznek e meghatározható személyiségjegyek, - amik elkülöníthetők, delegálhatók egy nem számára; vagy esetleg az összképben mutatkozó arányok számítanak csupán, de egyiknek sincs önmagában döntő szerepe  -  azt igen nehéz lenne megmondani. Sok évvel ezelőtt talán úgy gondoltuk, hogy léteznek. A férfi agresszívebb, határozottabb; a nő érzékenyebb, kifinomultabb. Talán a keresztény kultúra diktálta ezeket a megkövesedett jellemeket, mert az ókorban - példának okáért - nem volt ennyire egyértelmű a megítélés, és a megítélés alapja is más volt. A férfi értéke önmagában nagyobb volt, a férfi szinte minden szerepet el tudott ...

Tovább Szólj hozzá

2011. feb 14.

Démonok és emberek világának megítélése.......

írta: dnes
Démonok és emberek világának megítélése.......

demon-e1413371619280.jpg

 

A klisé szerint a mai kor embere nem hisz a természet-képzelet-felettiben. Sőt, úgy gondolja, hogy aki ezzel foglalkozik az nagyon nagyon ráér. Stabil világunk nem is igazán tud vele mit kezdeni. A vallásokat mint mentállhigénés tevékenység használjuk, egyfajta megnyugvás, összpontosítás terepe. Jó kérdés persze, hogy aki pl. mindennap vásárra viszi a bőrét, az valóban ateista, vagy mindig hisz valamilyen transzcendentális - akár saját teremtésű - képzelt világban?

 Nem tudjuk a választ, és nem is akarok állást foglalni. Viszont régen,- bármelyik korban a modernizáció előtt - mindig volt magyarázat a természetfelettire. - Hittek benne bizonyos módon, még ha  a magyarázat változott is a különböző korokban.

 Kérdés ...

Tovább Szólj hozzá